Velkommen til STU på CSV

Uddan dig til et voksenliv med muligheder 

Her bliver du mødt med nysgerrighed, omsorg og respekt. At komme i gang med en ungdomsuddannelse er et stort skridt i livet, og vi sørger for, at du oplever det positivt og trygt. Her skaber du, sammen med os, fundamentet for dit videre liv med tre fantastiske STU år. 

Du får undervisning, der passer til dit niveau. Og dit eget skema. Her vælger du, ud fra dine mål, hvilke fag, valgfag og værksteder, som din dagligdag skal indeholde. Hvert af dine tre STU-år er tilrettelagt ud fra de mere overordnede mål med STU-uddannelsen, men altid med udgangspunkt i dine egne mål.

Vores ungdomsmiljø er levende og sjovt med mange aktiviteter og oplevelser både i dag- og aftentimerne.  

Praktikvejledningen på STU har 15 års erfaring med at få unge på STU ud på arbejdsmarkedet, hvilket fører til arbejdsmuligheder, netværk og et godt CV.

Kom i praktik på STU

Når du er indstillet til en STU, kan du komme i forpraktik på STU´en.

På den måde lærer du dagligdagens rutiner at kende, inden du starter. Vi tilrettelægger sammen med dig et praktikforløb på 1-5 dage, hvor du møder nogle af de andre unge, og du deltager i undervisningen og lærer STU´en at kende. 

Vi ligger i Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj, tæt på Husum Torv.
 
Du kan kontakte os på tlf.: 2942 6787 eller E-mail: csv@kk.dk
 
På gensyn!