Velkommen

Er du klar til uddannelse? 

CSV tilbyder en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse også kaldet STU. Du får undervisning, kommer i praktikker og oplever mange sociale aktiviteter. 

På CSV får du en skræddersyet tre-årig uddannelse, der tager fat i præcis de mål, som er vigtige for dig. Her udvikler vi dit potentiale. 

På CSV kan du blive del af et ungdomsfællesskab, hvor du oplever undervisning og arbejde, der giver mening for dig. Du får mange vigtige arbejdsmarkedserfaringer gennem vores dygtige praktikvejledning. 

Få et indtryk af STU'en ved at klikke rundt på hjemmesiden. Her kan du læse, se billeder og film, og få en ide om, hvordan din uddannelse kan blive på CSV.  
 
Du er også velkommen til at besøge STU'en, snakke med den daglige leder, underviserne og de andre studerende. 

Kom i praktik på STU

De fleste af vores studerende har været i forpraktik på STU´en.

Det vil gøre det lettere for dig at vurdere om vores STU passer til dig. Vi tilrettelægger sammen med dig et praktikforløb på  1-5 dage, hvor du møder de andre unge, og du deltager i undervisningen og lærer STU´en at kende. 

Vi ligger i Bystævneparken 20 A, 2700 Brønshøj, tæt på Husum Torv.
 
Du kan kontakte os på tlf.: 8256 1100 eller E-mail: mail@csv.kk.dk
 
På gensyn!