Velkommen

Vi uddanner dig til et voksenliv med muligheder 

Vi møder dig med nysgerrighed, omsorg og respekt. At komme i gang med en ungdomsuddannelse er et stort skridt i livet, og vi sørger for, at du oplever det positivt og trygt. Det er fundamentet for tre fantastiske STU år. 

Du kan få undervisning på alle niveauer, vi har værksteder, opkvalificerende kurser, turer ud af huset og studieturer i Danmark og i udlandet.   

Du får en skræddersyet tre-årig uddannelse, der tager fat i præcis de mål, som er vigtige for dig. Vi tror på dit potentiale, og du er med i alle beslutninger. 

Vores ungdomsmiljø er levende og sjovt med mange aktiviteter og oplevelser både i dag- og aftentimerne.  

Praktikvejledningen på STU har 10 års erfaring med at få unge på STU ud på arbejdsmarkedet, hvilket fører til arbejdsmuligheder, netværk og et godt CV.

Du er velkommen til at besøge STU'en, snakke med den daglige leder, underviserne og de andre studerende. Vi tager godt imod dig.

Kom i praktik på STU

De fleste af vores studerende har været i forpraktik på STU´en.

Det vil gøre det lettere for dig at vurdere om vores STU passer til dig. Vi tilrettelægger sammen med dig et praktikforløb på  1-5 dage, hvor du møder de andre unge, og du deltager i undervisningen og lærer STU´en at kende. 

Vi ligger i Bystævneparken 20, 2700 Brønshøj, tæt på Husum Torv.
 
Du kan kontakte os på tlf.: 82561100 / 24908529 eller E-mail: csv@kk.dk
 
På gensyn!