STU er for unge, der gerne vil videre i livet

Du bliver visiteret hertil gennem UU-vejledningen i din hjemkommune.

På STU'en hedder du studerende i stedet for elev. Det er en måde at vise dig og omverdenen, at folkeskoletiden er bag dig, og du er startet på en ungdomsuddannelse. Du er nu en ung-voksen, der lærer at tage større ansvar og bestemme retningen for den vej, du vil gå.   

De studerende er forskellige med det til fælles, at de har brug for særlige læringsmetoder og støtte i forhold til at gennemføre en uddannelse. 

Vi har studerende med generelle indlæringsvanskeligheder, autisme-spektrum forstyrrelser, ADHD, psykiske vanskeligheder, socio-emotionelle udfordringer m.m.
 
De studerende respekterer hinandens forskelligheder, og vi prioriterer et godt studiemiljø meget højt, hvor alle er trygge og trives. 

De studerende har forskellige afsæt. Nogle starter på STU'en efter at have forsøgt sig med en anden ungdomsuddannelse, andre har været på efterskole eller gennemgået forskellige erhvervsafklaringsforløb. Og til sidst er der de studerende, der kommer direkte fra specialskoleregi.