Om CSV og STU'ens interne samarbejdspartnere

STU'en er et selvstændigt ungdomsuddannelsestilbud på CSV.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) varetager specialundervisning for voksne inden for blandt andet følgende områder:

  • Tale- og sprogvanskeligheder 
  • Synsvanskeligheder 
  • Psykiske vanskeligheder 
  • ADHD 
  • Foretager afdækning ift. IT-tekniske hjælpemidler

Vi er heldige, at vi har mulighed for at bruge CSVs andre afdelinger, hvor nogle af vores studerende modtager undervisning og vejledning i forhold til en særlig udfordring. 

Et eksempel er Andreas, der er studerende på 2. årgang: 

Jeg kunne godt tænke mig at bruge min iPhone ligesom mine venner. Jeg har nu lært af CSVs IT-konsulenter at sms’e og får læst mine beskeder op ved at bruge Voice Over og Dragon Dictation.

Et andet eksempel er Mohammed, der er studerende på 1. årgang: 

Jeg stammer, og det er svært for mig. Jeg bliver usikker. På CSV har jeg haft timer hos en logopæd, der lærer mig copingstrategier f.eks. at tale langsomt og gøre min udtale bedre.