Særlige kurser

På STU'en er det muligt at tage særlige kvalificerende kurser

Almen fødevarehygiejne certifikat: Kurset varer i tre uger, hvor du lærer om håndtering af fødevarer samt principperne for egenkontrol og fødevarehygiejne. Kurset afsluttes med eksamen, og du kan få et certifikat.

VUC eksamensforberedelse: I samarbejde med VUC i København står vi for den forberedende eksamensundervisning i dansk, matematik og engelsk med henblik på, at du kan tage 9. og 10. klasses afgangseksamener. 

Teoriundervisning: Vi tilbyder ekstra træning og teoriundervisning, hvis du er i gang med at tage kørekort.

Førstehjælpskursus: Et kursus, hvor du lærer om genoplivning, livreddende førstehjælp ved tilskadekomst og sygdom m.m.

Fremmødekursus: Et kursus, hvor du tilegner dig strategier for at opnå bedre mødestabilitet.

Babykursus: Et kursus på tre uger, hvor du lærer om spædbørns udvikling og behov. Du får mulighed for at træne forældrerollen med en babysimulator i dit eget hjem. Formålet med babykurset er, at du gennem personlige erfaringer og oplevelser bedre kan forholde dig til, hvad det betyder at blive forælder.