Valgfag

To undervisningsdage om ugen er der valgfag. Hvert halve år skifter valgfagsudbuddene. Du vælger selv dine valgfag.

I kolonnerne er der eksempler på vores valgfag, men vi udbyder mange flere forskellige valgfag. 

Valgfagene er opdelt i to grupper. Den ene slags har fokus på arbejdsliv (de erhvervsrettede valgfag), dvs. hvor undervisningens indhold har en arbejdsmarkedsforberedende karakter.
 
Den anden slags har fokus på din personlige udvikling og dine interesser (de interessefokuserede valgfag), dvs. at du har mulighed for at fordybe dig i nye fritidsområder, kundskaber og aktiviteter. 

Et valgfag afsluttes med et valgfagsbevis, der dokumenterer, hvad du har lært, opnået og afprøvet i undervisningsforløbet.