De studerendes hverdag

Mødetider, mad og fællesskab

Praktikforløb

Praktikforløb, der passer til dig

Praktik

 

Drømmer du om at få et arbejde senere i livet?
Er du i tvivl om, hvordan du vil klare dig i arbejde?

 

Det er kun gennem erfaringer med at arbejde, at du kan blive klogere på din arbejdsmæssige fremtid. Derfor er praktikkerne højt prioriteret på STU'en. 

De fleste studerende er nysgerrige i forhold til at finde ud af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og hvad det kræver af dem at udføre et arbejde. 

Praktikken giver dig arbejdserfaringer og forståelse for arbejdsforhold, ligesom du tilegner dig relevante arbejdsmarkedskvalifikationer. 

Vi har to praktikvejledere, der hjælper dig med at afklare dine muligheder og dine ønsker om fremtidig beskæftigelse. 

Praktikvejledernes funktion består i at skabe og varetage kontakten til virksomheden, være din støtte og formidle dine forudsætninger og behov til praktikstedet, så praktikken passer til dig. 

Praktikvejlederne er også med til at bygge bro mellem din STU og din fremtid.
 
Praktikvejlederne sørger for praktikker, der afdækker dine muligheder i forhold til videre uddannelse, f.eks. EGU, og praktikvejlederne skaffer praktikker, der kan føre til en fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet efter afsluttet STU.

Praktik Emilie

Praktik Rickey