Introtur

Introturen er en fælles tur for de nye studerende. Du tager af sted i september kort efter, du er begyndt på din uddannelse.

Formålet med introturen er at give dig mulighed for at lære dine nye studiekammerater og undervisere at kende.

Tidligere introture er gået til Torø, hvor de boede i tre dage, fiskede, spillede, hyggede sammen og lavede mad til hinanden.

Når du kommer hjem fra introtur, føler du dig ikke længere alene som nystartet studerende, og der er skabt et grundlag for et godt sammenhold på din årgang.

Nicki, som er ny studerende fortæller:

"Det var en fed tur, hvor vi hyggede os og lavede sjove ting sammen. Vi var ikke så mange af sted, så vi endte med at gøre alt sammen - jeg kunne rigtig godt lide det."