Praktikforløb

Praktikforløb, der passer til dig

 

De interne praktikker foregår på CSV og er for dig, som ikke har prøvet praktikker før og har brug for støtte og et trygt genkendeligt miljø. Du kan komme i intern praktik som transportmedarbejder, pedelassistent, kontorassistent mm. Oftest er de interne praktikker korte og med tæt kontakt til din praktikvejleder.

Mohammed 2-års studerende fortæller:

"Jeg har været i intern praktik og fik mulighed for at være assistent i CSVs reception på Amager. Jeg fandt ud af, at jeg kunne klare flere opgaver ved computeren samt fordele post. Jeg lærte at være høflig og imødekommende over for alle, der kom frem til disken. Jeg havde ikke mulighed for at gemme mig, da mit arbejde var at hjælpe til."

De eksterne praktikker foregår på det ordinære arbejdsmarked i detailforretninger, værksteder, kantiner, børnehaver mm.

Praktikkerne bliver individuelt tilrettelagt, så mødetider, arbejdsdagens længde og arbejdsfunktioner passer til dig.

Der er altid et formøde på praktikstedet med din praktikvejleder, hvor praktikaftalen bliver gennemgået og underskrevet. Yderligere vil der blive afholdt et midtvejsmøde, og afslutningsvis bliver din praktik evalueret. Når du har afsluttet en praktik, får du en praktikudtalelse.

I kolonnerne kan du læse mere om de forskellige praktikforløb og danne dig et indtryk af praktiksteder og arbejdsopgaver.