Undervisning

På CSV passer din undervisning præcis til dig og dine målsætninger

Vi er specialiserede i at arbejde med din individuelle uddannelse. Dette sker i samarbejde med dig. 
 
Vi er ikke begrænset af et udvalg af erhvervslinjer eller faste fag, men vi tilpasser løbende indholdet i uddannelsen, så det passer til din udvikling og mål.
 
Undervisningen kan foregå på mange måder. Hvordan du lærer bedst, afhænger af dine særlige forudsætninger, modenhed og motivation.

Vi afdækker dit læringspotentiale, og vi planlægger undervisningen, så du oplever en løbende personlig, social og faglig udvikling. 

Ifølge STU-bekendtgørelsen er formålet med undervisningen:

  • At du udvikler dine faglige kvalifikationer og personlige kompetencer, så du opnår større trivsel, mulighed for beskæftigelse og en meningsfuld fritid
  • At du opnår forståelse for dine særlige forudsætninger og muligheder
  • At du ved afslutningen af STU'en evt. påbegynder videreuddannelse, kommer i arbejde eller anden beskæftigelse 

(Jf. BEK nr 974 af 19/07/2007)

Undervisningen på STU'en foregår i fællesskaber, i individuel tid og gennem daglige aktiviteter.